© MedBook.mn. 2011-2024
Хамгийн сүүлийн үеийн эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэл, клиник туршилт, зөвлөгөө - Өнөөдөр Медбүүк дээр нийтлэгдэнэ

Медбүүк Сүлжээний зар сурталчилгааны бодлого

Медбүүк нь Медбүүк Сүлжээ дээрх зарыг гуравдагч талаас ("Зар сурталчлагчид") хүлээн авдаг бөгөөд эдгээр нь гуравдагч этгээдийн сурталчилгаа, тэмдэг, контекст зар сурталчилгаа, сурталчлагчын бүтээсэн буюу оруулсан агуулга ("Зар сурталчилах" эсвэл "сурталчилгаанууд" гэж нэрлэдэг) зэргийг агуулдаг. Нэмж дурдахад, энэхүү бодлогын дагуу "Зар сурталчилах" ба "сурталчилгаанууд" гэсэн нэр томъёонд гуравдагч талын баннер, модулиуд, линкүүд, микро сайтууд, эх зарууд болон сурталчлагчдын өмнөөс оруулсан бусад агуулга орно. Сурталчлагч нь Сурталчилгааны үнэн зөв, объектив байдлыг хариуцна. Медбүүк Сүлжээ доторх өмч хөрөнгийн зар сурталчилгааны янз бүрийн талуудыг зохицуулах зорилгоор Медбүүк-ээс дараах удирдамжийг ("Медбүүк Проперти" гэж нэрлэдэг) хэрэглэгчдэд чиглэсэн вэбсайтууд болон гар утасны програмуудыг багтаасан бөгөөд энэ бодлогыг "Медбүүк" гэж нэрлэдэг Хэрэглээний шинж чанарууд "болон" МедбүүкМэргэжлийн шинж чанар "гэж нэрлэдэг эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд чиглэсэн вэбсайтууд болон гар утасны програмууд. Энэхүү бодлогын удирдамж нь Медбүүк-ээс Зар сурталчилгаа хүлээн авах, Медбүүк сүлжээнд хэрхэн сурталчилгаа үзүүлэх, Медбүүксүлжээнээс зар сурталчилгаа устгах гэх мэт асуудлыг зохицуулдаг. Медбүүкнь энэ бодлогыг тайлбарлах, мөрдөх журам болон МедбүүкNetwork дээр зар сурталчилгаа хийхтэй холбоотой бусад асуудлуудыг дангаараа, үнэмлэхүй байдлаар олгодог. Медбүүкнь энэхүү бодлогыг дурын журмаар өөрчилж болох бөгөөд холбогдох Медбүүкөмч дээр шинэчилсэн бодлогыг байрлуулах замаар өөрчилж болно.

1Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, үйлдвэрлэх, түгээх, сурталчлах компаний хувьд Медбүүк нь Медбүүк Сүлжээнд хүлээн авч, зар сурталчилгааны төрлийг тодорхойлох цорын ганц үзэмжтэй байдаг бөгөөд ямар ч нөхцөлд Медбүүк-ийг аливаа зар сурталчилгааг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүн (үүд) ба / эсвэл үйлчилгээ (үүд) -ийг дэмжиж баталгаажуулдаг.

2.Зарим төрлийн зар сурталчилгаанууд байдаг бөгөөд үүнийг Медбүүкнь хэзээ ч Медбүүксүлжээнд зөвшөөрдөггүй. Эдгээр ангилалд дараахь зүйлийг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

 • Хууль бус, 'эсэргүүцэх боломжтой', 'үр ашиггүй' болон / эсвэл 'аюултай' бүтээгдэхүүнүүд (Медбүүкнь 'эсэргүүцэх', 'үр ашиггүй' болон / эсвэл 'аюултай' гэж юу болохыг тодорхойлох эрхээ хадгалдаг)
 • хуурамч, хууран мэхэлсэн, хууль бус, төөрөгдүүлсэн, доромжилсон материал
 • нас, үндэсний гарал үүсэл, арьс өнгө, шашин шүтлэг, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, гэр бүлийн байдал, хөгжлийн бэрхшээл эсвэл Медбүүксүлжээнд тохиромжгүй гэж үзсэн хувь хүн, бүлэглэлийг доромжилсон, доромжилсон, ялгаварладаг (бодит эсвэл агуулгатай), эсвэл халдлагад өртсөн материал.
 • архи
 • зэвсэг, галт зэвсэг, зэр зэвсэг, эсвэл салют
 • мөрийтэй тоглоом
 • порнограф эсвэл холбогдох сэдэв
 • тамхины хэрэглээ
 • мэдээ эсвэл онцгой байдлын симуляци
 • 13-аас доош насны хүүхдэд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, сурталчлах зорилготой материал
 • видео тоглоом, контентыг үнэлэх "M" үнэлгээтэй видео ба контентыг
 • үндэслэлгүй, магадлал багатай эсвэл ер бусын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэхэмжлэл
 • оруулахыг хориглодог  хэвлэл мэдээллийн зурвас эсвэл зураглал
 • үндэслэлгүй "гайхамшиг" турах эсвэл бусад хэтрүүлсэн эмчилгээний талаар агуулсан мэдээллийн хэрэгсэл
 • Компьютерийн функцийг дуурайлган эсвэл компьютерыг хуурамчаар харуулж буй зар сурталчилгааны нэгж нь хэрэглэгчийг уг нэгжийг дарах шалтгаан гэж үзэх үндэслэлтэй байж болох юм.

3.Медбүүк нь Зар сурталчилгаа ба Медбүүк-ийн редакцийн агуулгын хоорондох ялгаа байгааг хүлээн зөвшөөрч, хадгалдаг. МедбүүкСүлжээ дээрх бүх сурталчилгааг тодорхой, хоёрдмол байдлаар тодорхойлно. Медбүү кнь "Сурталчилгаа", "Манай зар сурталчилгаагчаас", "Аж үйлдвэрээс ирсэн мэдээлэл" гэсэн шошготой танигдаагүй сурталчилгааг МедбүүкСүлжээ дээр хориглоно. Сурталчилгаа нь түүний нэрийн өмнөөс эсвэл түүний өмнөөс өгч байгаа эсэхийг харуулдаг.

4.Сурталчилгаа дээр дарахад зөвхөн эцсийн хэрэглэгчийг Сурталчлагчийн сайт эсвэл Медбүүкөмч дээрх ивээн тэтгэсэн агуулгын талбартай холбож болно.

5.Медбүүкнь Медбүүк-ийн хүргэсэн хайлтын үр дүнд суурилсан Медбүүкөмч дээр түлхүүр үг эсвэл сэдвийн дагуу хайлтын үр дүнг хэрхэн харуулахыг онцгой эрхээрээ хадгалдаг. Хайлтын үр дүнг жагсаагдсан агуулгыг өөрийн эх сурвалжаар харуулна. Жишээлбэл "Медбүү кNews" эсвэл "Journal Article. Хайлтын үр дүнд зар сурталчилгаа гарч ирвэл дараахь байдлаар тэмдэглэгдсэн байна. Нэмж дурдахад Медбүүкнь зөвхөн Зар сурталчилгаа харуулдаг тодорхой МедбүүкConsumer Properties-ийн хайлтын үр дүнгийн хуудсан дээр тусдаа хэсгийг харуулдаг.

6.Холбогдох Медбүүк Хэрэглэгчийн Байдлын Хайлтын Хуудас дээрх Google-ийн Зар дээрх "Зар сурталчилгаа" гипер холбоос дээр дурдсанчлан, эдгээр "Google Сурталчилгаа" нь тодорхой нөхцлийн дагуух хайлтын үр дүнг вэбсайтуудтайгаа холбогдохыг хүссэн компаниудын худалдаж авсан зар сурталчилгаатай зэргэлдээ харагдаж байна.

7.Медбүүк нь МедбүүкСүлжээнээс зар сурталчилгаа хүлээн авах, татгалзах, цуцлах, устгах эсэхээ өөрөө үл хамааран хүссэн үедээ өөрөө шийдэх эрхтэй. Медбүүкнь вэбсайт, мобайл програмыг оруулаад бүх платформ дээр зар сурталчилгаа гаргадаг гэсэн баталгаа өгч чадахгүй.

8.Медбүүк Сүлжээ доторх Зар сурталчилгаанд холбогдох дотоод, гадаадын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх (мөн Зар сурталчилгаанд хууль ёсны дагуу шаардлагатай бүх домог, мэдээлэл, мэдүүлгийг оруулах) нь Зар сурталчилгааны хариуцагч бөгөөд Эмч (DTP) ба Хэрэглэгчдэд шууд хүргэх (DTC) сурталчилгаа шууд FDA-ийн одоогийн удирдамжийг хязгаарлахгүйгээр хариуцна. Медбүүк нь ийм хууль тогтоомж, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавихгүй. Гэсэн хэдий ч, Медбүүк нь бүх зар сурталчилгааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгаж үзэх эрхтэй бөгөөд хэрэв Медбүүкнь холбогдох хууль тогтоомж, эдгээр удирдамжийг зөрчсөн, болзошгүй зөрчлийн талаар мэдэж байвал Медбүүк нь Сурталчилгаа МедбүүкNetwork-аас хасах боломжтой. Медбүүк сүлжээнд ямар ч зар сурталчилгаа нь пиксел, шошго, флаш контейнер эсвэл бусад төрлийн мэдээлэл цуглуулах програмын код ("пиксел" гэсэн тэмдэг, шошго, код, төхөөрөмж гэх мэт) агуулаагүй байх ёстой. МедбүүкСүлжээний хэрэглэгчдийн вэб хуудсан дээр зөвхөн Медбүүк-ээр тусгайлан заагаагүй бол болно. Хэрэв Медбүүкнь Пикселийг зар сурталчилгаанд оруулахыг зөвшөөрсөн бол ийм зөвшөөрлийг онцгой тохиолдолд багтаасан тохиолдолд л (i) Сурталчлагч нь Pixel-ийг хувийн мэдээллийг тодорхойлох (PII) -ийг ашиглахтай холбоотой аливаа мэдээллийг ашиглахгүй. Медбүүкхэрэглэгч, (ii) ийм Pixel нь флэш эсвэл обьект дээр суурилсан байх боломжгүй; (iii) Пикселийг хаах боломжтой бөгөөд байрлуулсан бүх күүкийг хэрэглэгчийн хөтөчийн тохиргоогаар устгах боломжтой. (Iv) Сурталчлагч нь цуглуулсан аливаа PII-г холбохгүй. өөр эх сурвалжаас авсан аливаа PII-д (v) Сурталчлагч нь хэн нэгэн нь Медбүүк хэрэглэгч эсвэл өөр хэн ч байсан гэсэн мэдээллийг лавлах URL дахь мэдээлэлээс авсан мэдээлэл Медбүүк сайт дээр цуглуулсан өгөгдөл дээр үндэслэн одоо байгаа профайлыг шинэчлэх эсвэл өөрийн мэдээллийн санд ямар ч профайл үүсгэхгүй.

 Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2019 оны 12-р сарын 11