© MedBook.mn. 2011-2024
Хамгийн сүүлийн үеийн эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээлэл, клиник туршилт, зөвлөгөө - Өнөөдөр Медбүүк дээр нийтлэгдэнэ

Медбүүк Сүлжээ ашиглах нөхцөл

Эдгээр Ашиглах Нөхцлүүд ("Нөхцөлүүд") нь "Нээлттэй ном" НҮТББ болон түүний харьяа байгууллагууд ("Медбүүк", "бид", "бид" ба "бидний" гэх мэт) ашигладаг вэбсайтууд, гар утасны програм болон бусад эх үүсвэрийг ашиглахад хамаарна. "Медбүүк Сүлжээ" гэж нэрлэдэг эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн ашиглахад зориулагдсан, Medбүүк Сүлжээ сүлжээ хэрэглэгчид, эмнэлгийн мэдээ, лавлагааны агуулга, эмнэлзүйн багаж хэрэгсэл, програм, ивээн тэтгэсэн хөтөлбөр, сурталчилгаа гэх мэт үйлчилгээг багтаасан мэдээлэл, үйлчилгээг багтаасан болно. , и-мэйл харилцаа холбоо, тасралтгүй эрүүл мэндийн боловсрол, зах зээлийн судалгааны боломжууд, хэлэлцүүлгийн форумууд (хамтад нь "Services").Та эдгээр нөхцлийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг үргэлж харах боломжтой эдгээр нөхцөл нь өөр өөр хэрэглээний нөхцлийг харуулдаг манай шинж чанар, үйлчилгээнд хамаарахгүй болохыг анхаарна уу. Үйлчилгээг ашигласнаар та Медбүүк Сүлжээ-т бүртгэгдсэн эсэхээс үл хамааран эдгээр нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч буй болно. Эдгээр Нөхцлүүд нь таны ашиглалтын хэрэглээг зохицуулж, хууль зөрчсөн тохиолдолд бид таны эсрэг хийх хууль ёсны гэрээг үүсгэнэ. Хэрэв та эдгээр бүх хэрэглэх нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол үйлчилгээг ашиглаж болохгүй.

Account бүртгэл

Та бүх үйлчилгээнд нэвтрэхийн тулд account-оо Медбүүк Сүлжээ дээр бүртгүүлэх ёстой. Бүртгүүлэх нь танай нэр, имэйл хаяг, мэргэжил, мэргэжил, бүртгэлийн маягтанд заасан бусад мэдээллийг ("Бүртгэлийн мэдээлэл") өгөх шаардлагатай бөгөөд таныг бүртгэлтэй холбогдох хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг сонгохыг шаардаж байна. Таны Бүртгэлийн мэдээлэл үнэн, үнэн зөв, одоогийн, бүрэн гүйцэд гэдэгтэй та санал нийлж, шаардлагатай бол Бүртгэлийн мэдээллийг нэн даруй, үнэн зөв, бүрэн бүтэн байлгахын тулд нэн даруй шинэчлэх болно. Таны өгсөн Бүртгэлийн мэдээллийн үнэн зөв эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол шинэчлэх болно. Та өөрийн Медбүүк account-ын хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй тул та өөр хүний нэр, нууц үгийг өөр хүнд өгөх эрхгүй. Та өөрийн бүртгэлд гарч буй бүх үйл ажиллагааг хариуцна. Хэрэв та өөрийн аккаунтын мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдсан гэж үзэж байвал нууц үг, хэрэглэгчийн бүртгэлийн нууц үгээ нэн даруй өөрчлөх буюу бидэнд мэдэгдээрэй, бид танд туслах болно. Бид таны дансны мэдээлэлд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх болон ашиглахад хариуцлага хүлээхгүй.

Үйлчилгээ буюу Service ашиглах

Үйлчилгээ нь эмч болон бусад эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Үйлчилгээг ашигласнаар та энэхүү нөхцлийг дагаж мөрдөх эрх, эрх мэдэл, чадавхтай гэдгээ тодорхойлж, үйлчилгээ эсвэл түүний аль нэг хэсгийг ашиглахыг хориглохгүй гэдгийг танд мэдэгдэж байгаа болно. Үйлчилгээгээр дамжуулан бидний ашиглах мэдээлэл, хэрэгслийг зөвхөн боловсролын болон мэдээллийн зорилгоор өгдөг. Энэхүү үйлчилгээ нь танд эрүүл мэндийн мэргэжилтэний хувьд хэрэгцээтэй гэж найдаж байгаа боловч эдгээр нь оношилгооны үйлчилгээ, платформоор үйлчлэх, оношлогооны талаар тодорхой мэдээлэл өгөх, мэргэшсэн эрүүл мэндийн мэргэжилтний эмнэлзүйн дүгнэлтэд тодорхой бүтээгдэхүүн, эмчилгээ хийлгэхийг зөвлөхгүй, өөрөөр орлуулах боломжгүй юм. Та аливаа үйлчилгээг эмч, өвчтөний харилцааг бий болгох, жишээлбэл, хэрэглэгчийг оношлох, эмчлэх зорилгоор ашиглахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Та Сервисээс авсан мэдээллийг үнэлэх, эмчилгээний шийдвэр болон бусад байдлаар эдгээр мэдээллийг ашиглах, эсвэл ашиглахыг өөрөө хариуцна. Та болон мэргэжлийн анагаах ухааны практикийн бүх хууль тогтоомж, стандартыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна уу.

Энд дурьдсан бүх зүйлийг үл харгалзан та анагаах ухаан эсвэл эрүүл мэндийн өөр мэргэжлийн чиглэлээр тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээх болно. Бид үйлчилгээ, эсвэл Ландшафтын контентын хууль ёсны дагуу ажиллах талаар ямар ч төлөөлөл, баталгаа өгөхгүй бөгөөд уг үйлчилгээ болон Медбүүк агуулгыг ашиглах, ашиглалтыг ашиглах талаар та хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Бид өөрсдийн хүссэнээр хүссэн үедээ хүн бүр, газарзүйн бүс, харьяаллын дагуу Медбүүк Сүлжээ, Services болон Медбүүк агуулгыг ашиглах, ашиглах боломжийг хязгаарлах эрхийг өөрийн үзэмжээр эзэмшинэ. Хэрэв та үйлчилгээгээр дамжуулан боломжтой мэргэжлийн түвшний мэдээлэлд хамрагдах хэрэглэгч бол та энэ мэдээллийг мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө гэж найдаж болохгүй бөгөөд үйлчилгээгээ эмч эсвэл бусад мэргэшсэн эрүүл мэндийн мэргэжилтэнтэйгээ харилцаа холбоогоор сольж болохгүй. Эмнэлгийн талаар, түүний дотор эм, бусад эмчилгээний талаархи шийдвэрийн талаар хэрэглэгчид эмчтэйгээ үргэлж зөвлөлдөж, эсвэл ноцтой тохиолдолд яаралтай эмнэлгийн ажилтнуудаас тусламж хүсэх хэрэгтэй. Энэхүү Нөхцлийг дагаж мөрдөх нөхцөлийн дагуу танд үйлчилгээг ашиглах, үйлчилгээгээр дамжуулан өгсөн мэдээлэл, материалыг, түүний дотор Хэрэглэгчийн агуулгыг үзэхийн тулд ашиглах хязгаарлагдмал, онцгой бус, шилжүүлэггүй, төрийн бус лицензтэй лицензийг олгоно, ("Медбүүк контент") зөвхөн хувийн болон мэргэжлийн хэрэглээнд зориулагдсан. Та Үйлчилгээ, Медбүүк агуулга эсвэл Медбүүк Сүлжээний шинж чанар дээр үндэслэн үүсмэл бүтээлийг ашиглах, хуулах, өөрчлөх, өөрчлөх, бэлтгэх, тараах, лицензлэх, зарах, шилжүүлэх, олон нийтэд үзүүлэх, олон нийтэд үзүүлэх, дамжуулах, дамжуулах, цацах, өөр аргаар ашиглахгүй байх, эдгээр Нөхцөлд тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд. Энд тодорхой заагаагүй бүх эрхийг холбогдох болон холбогдох лиценз эзэмшигчид хамгаалж байгаа.

Медбүүк Сүлжээ нь Медбүүк Сүлжээ-т хамааралгүй гуравдагч талын вэбсайтууд эсвэл эх үүсвэрүүдийн холбоосыг агуулж болно. Бид эдгээр вэбсайтууд, мэдээллийн эх үүсвэр, тэдгээрийн хүртээмж, агуулгаар нь оруулсан мэдээлэл, мэдээллийн эх үүсвэрт хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Гуравдагч талын эх үүсвэрийн Медбүүк Сүлжээнд-т оруулах, үүнд гуравдагч этгээдийн вэбсайттай холбох зэрэг нь эдгээр нөөцийг дэмжиж байгаа гэсэн үг биш юм.

Та үйлчилгээг ашиглахтай холбогдуулан дараахь үйл ажиллагаануудад оролцохгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна:

 • Үйлчилгээгээр дамжуулсан контентийн гарал үүслийг нуун дарагдуулахын тулд толгойг хуурамчаар тодорхойлох эсвэл өөр аргаар тодорхойлох
 • Медбүүк эсвэл Медбүүк-ийн бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг авалгүйгээр Медбүүк сайт эсвэл Медбүүк програм, түүний аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл Медбүүк эсвэл Медбүүк-ийн барааны тэмдэг, лого эсвэл бусад өмчлөлийн мэдээллийг ашиглах, харуулах, тольлох.
 • Медбүүк Сүлжээ доторх Медбүүк эсвэл Медбүүк, тэдгээрийн холбогдох лиценз эзэмшигчид гэх мэт аливаа зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг болон бусад өмчлөлийн эрхийн мэдэгдлүүдийг арилгах.
 • Бусад брэнд, лого, худалдааны тэмдэг эсвэл бусад өмчлөлийн тэмдгийг бизнесийн нэр, имэйл хаяг, URL эсвэл бусад контекстэд зориулан Медбүүк эсвэл Медбүүк ашиглан тодорхой бичгээр зөвшөөрөөгүй тохиолдолд ашиглах, зөрчих, ашиглах.
 • Үйлчилгээтэй холбоотой аливаа хамгаалалтын технологийн арга хэрэгслийг тойрч гарахыг хичээх
 • Бусад ямар ч хөдөлгүүр, програм, багаж хэрэгсэл, агент, төхөөрөмж, механизмыг ашиглан скрипт, бот, аалз, скрaпер, мөлхөгч, вэб хөтчөөр дамжуулан түгээмэл байдаг програм хангамжаас хамаагүй илүү мэдээлэл олж авах багаж гэх мэт бусад хэрэгслийг ашиглан Медбүүк Сүлжээний шинж чанарууд эсвэл тэдгээрт агуулагдсан агуулга руу нэвтрэх, хайлт хийхийг оролдох.
 • Гинжин захиа, пирамид схем, зар сурталчилгаа эсвэл спамыг нийтлэх, байршуулах, дамжуулах, өөр аргаар түгээх.
 • Өөр хүн эсвэл байгууллагатай өөрийн нэрийн өмнөөс элсүүлэх, хуурамчаар төлөөлүүлэх.
 • Үйлчилгээ эсвэл холбогдох компьютер эсвэл техникийн хүргэлтийн системд хөндлөнгөөс оролцох, тасалдуулах.
 • Вирус илгээх, хэт ачаалах, үерлэх, спам илгээх, Медбүүк сайт эсвэл Медбүүк App гэх мэт аливаа хэрэглэгч, хост, сүлжээнд нэвтрэх, саад учруулах, эсвэл хөндлөнгөөс оролцохыг хориглох.
 • Хэрэглэгчийн хувийн нууцыг хүндлэхгүй байх. Үүнд өөр хэрэглэгчийн нууц үг, утасны дугаар, хаяг, шуурхай мессенжер И.Д. хаяг, эсхүл өөр хувь хүнийг тодорхойлох мэдээлэл бусад.
 • Эдгээр нөхцлөөр зөвшөөрөгдөөгүй үйлдлийх хийхгүй бол аливаа Медбүүк Сүлжээ-ийн өмч, үйлчилгээ, эсвэл Медбүүк контентыг ашиглаж болно.

Бид дараахь зүйлийг эсвэл бүгдийг нь анхааруулгагүйгээр хийх боломжтой (гэхдээ заавал хүлээхгүй болно)

 • Медбүүк Сүлжээ сүлжээнд байрлах олон нийтийн газар хүргэх, эсвэл дэлгэцийн өмнөх хэрэглэгчийн контентыг оруулах.
 • Хууль тогтоомж, журам, засгийн газрын хүсэлт, хууль эрх зүйн үйл ажиллагаанд нийцүүлэх нь зүйтэй гэж үзээд үйлчилгээнийхээ талаар судлах
 • Ашиглах Нөхцөлтэй нийцэхгүй байгаа Хэрэглэгчийн агуулгыг устгах.
 • Эдгээр Ашиглах Нөхцлийг зөрчсөнийг тогтоосноор Медбүүк Сүлжээ-т нэвтрэх эрхээ цуцлах болон бусад.
 • Таны Медбүүк контентийг засах.

Таны үйлчилгээгээр дамжуулан ашиглах боломжтой мэдээлэл

Зарим Үйлчилгээ нь хэрэглэгчид хязгаарлалтгүйгээр текст, зураг, гэрэл зураг, зураг, график, график, тайлан, өгөгдөл, дуу чимээ бүхий агуулгыг оруулах боломжийг олгодог ("Хэрэглэгчийн агуулга"). Хэрэглэгчийн Агуулга нь Бүртгэлийн мэдээллийг агуулаагүй болно. Та Агуулгын үйлчилгээгээр дамжуулан Хэрэглэгчийн агуулгыг тараахдаа байнгын, онцгой бус, дэлхий даяар роялти төлбөргүй, бүрэн төлбөртэй, шилжүүлэх боломжтой, дэд лицензтэй (олон шатлалаар дамжуулан) түгээх, дамжуулах, хуулах, байршуулах, байршуулах лицензийг автоматаар өгдөг. Нийтэд дэлгэн харуулах, гүйцэтгэх, иш татах, индексжүүлэх, тэмдэглэх, өөрчлөх, зарчмаар хийх, үүсмэл бүтээл үүсгэх, өөрөөр ашиглах боломжтой бөгөөд ашиглахыг ашиглан одоо байгаа эсвэл цаашид боловсруулсан хэвлэл, хэлбэр, форматад ашиглах боломжтой. Медбүүк Нууцлалын Бодлоготой нийцсэн ямар ч зориулалтын сүлжээ. Та үйлчилгээгээр дамжуулан оруулсан бүх хэрэглэгчийн контентэд дангаараа хариуцлага хүлээнэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Та зөвхөн бүх Агуулгын цорын ганц, цорын ганц эзэмшигч бөгөөд эдгээр Нөхцөлд тусгагдсан Ашиглалтын Контент доторх эрхийг өгөх шаардлагатай бүх эрх, лиценз, зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг эзэмшдэг гэдгээ танд мэдэгдэж, баталгаажуулна.

Та Үйлчилгээгээр дамжуулан ашиглагдаж байгаа Хэрэглэгчийн контент нь хувийн нууцлалтай холбоотой, хууль тогтоомжийн дагуу зохих хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө, үүнд хяналт тавих үүрэгтэй болно. Хэрэглэгчийн агуулгыг Үйлчилгээнд оруулахаасаа өмнө тухайн хүнийг тодорхойлсон эсвэл тухайн хүнийг таних боломжтой мэдээллийг, жишээ нь, нэр, имэйл хаяг, нийгмийн даатгалын дугаар, даатгалын дугаар эсвэл бусад өвөрмөц таних дугаар, биометрийн таних тэмдэг, нүүрний зураг, шивээс, сорви гэх мэт таних тэмдгийн гэрэл зургууд. Үйлчилгээгээр дамжуулан оруулсан хэрэглэгчийн агуулгыг тодорхойлж чадахгүй байгаагаас үүссэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг та өөрөө хариуцах болно.

Та хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах боломжтой болохын тулд үйлчилгээг тухайн байдлаар ашиглахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа болно:

 • аливаа гэрээ, хуурамч гэрээ эсвэл хууль тогтоомжийн дагуу ашиглах эрхгүй;
 • гуравдагч этгээдийн патент, зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, худалдааны нууц, ёс суртахууны болон оюуны өмчийн бусад эрх, ил тод байдал, хувийн нууцыг зөрчсөн, хууль бусаар ашиглах, зөрчих;
 • эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн чадвар, хариуцлагын тухай хууль (HIPAA) эсвэл бусад хувийн нууцлалын хуулиудыг багтаасан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй аливаа холбогдох хууль тогтоомж, журмыг зөрчсөн;
 • бусад хүн, аж ахуйн нэгжийг хууль бус, хортой, ёс зүйгүй, гүтгэсэн, заналхийлсэн, доромжлох, доромжлох, гүтгэх, доромжлох, ичээх;
 • аливаа хувь хүн, бүлгийн эсрэг ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядах, арьс өнгөөр ялгаварлах, үзэн ядах, дарамтлах, хохирол учруулахыг сурталчлах;
 • хууль бус үйл ажиллагааг сурталчлах;
 • хуурамч, хуурамч, төөрөгдүүлсэн, хууран мэхэлсэн;
 • бизнесийн зар сурталчилгаа, хүсэлт гаргах болон эсвэл;
 • вирус, компьютерын бусад програм хангамж, програм хангамжийг тасалдуулах, устгах, хязгаарлах зорилгоор боловсруулсан вирус эсвэл бусад хортой кодыг агуулсан байх.

Эзэмших эрх

Медбүүк Сүлжээ болон "Медбүүк Сүлжээ" ("Програм") холбоотой ашигласан програм хангамж нь оюуны өмч болон бусад хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан хувийн болон нууц мэдээллийг агуулж байгааг та хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна. Та Медбүүк агуулга нь зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, патент эсвэл бусад өмчлөлийн эрх, хуулиар хамгаалагдсан болохыг та хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Холбогдох хууль тогтоомжоор эсвэл бидний эсвэл холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд та өөрчлөх, түрээслэх, түрээслэх, зээл авах, зарах, түгээх, дамжуулах, дамжуулах, олон нийтэд үзүүлэх, үүсмэл бүтээл үүсгэх, "хусах" -ыг зөвшөөрөхгүй. арилжааны болон бусад зорилгоор, Медбүүк Сүлжээ, Медбүүк агуулга эсвэл програмыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн. Эдгээр нөхцөлд шууд зөвшөөрөөгүй Медбүүк Сүлжээ буюу үйлчилгээг ашиглах нь эдгээр нөхцлийг зөрчсөн бөгөөд манай болон гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчиж байгаа хэрэг юм.

Та онлайнаар Үйлчилгээгээр дамжуулан өгсөн мэдээллийг үзэх, бие даасан нийтлэлүүдийг компьютер эсвэл гар утасны төхөөрөмж дээрээ татаж авах, эсвэл өөрөө өөртөө зориулж нийтлэлийн хуулбарыг хэвлэх боломжтой. Та манай материалаас зохиогчийн эрхийн ямар ч мэдэгдлийг хасч чадахгүй. Та уг үйлчилгээнд нэвтрэхэд зориулан бидний өгсөн интерфэйсийн тусламжтайгаар бөгөөд өөр ямар нэгэн аргаар хандах боломжгүй.

Нууцлалын бодлого

http://www.medbook.mn/page/27 сайтад байрладаг Медбүүк Сүлжээ-ийн нууцлалын бодлого нь үйлчилгээний хэрэглэгчдийн талаарх мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, задлах талаарх мэдээллийг өгдөг. Үйлчилгээнд нэвтэрч, ашигласнаар та Нууцлалын Бодлогын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, Нууцлалын бодлого нь эдгээр Нөхцөлийн салшгүй хэсэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.

Гуравдагч талтай харьцах

Бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан олж авсан сурталчилгаа эсвэл бусад гуравдагч талуудтай хийсэн захидал харилцаа, бизнесийн харилцаа, худалдаа, үйлчилгээ зөвхөн та болон ийм төрлийн гэрээ хэлцэл, эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан гуравдагч этгээдийг нэвтрүүлсний үр дүнд үүссэн аливаа хохирол, гэмтэлд бид хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

Энэхүү гэрээг зохицуулж буй хууль тогтоомжууд

Бид АНУ-ын Нью-Йорк муж дахь манай оффисын өөрсдийн вэбсайтуудаас авах боломжтой уг үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсгийг хянадаг. Үйлчилгээг ашигласнаар та Нью-Йорк мужийн хууль тогтоомж, хууль тогтоомжийн зарчмуудыг сонгохоос үл хамааран үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой бүх асуудалд хамаарна гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

Цуцлалт ба өөрчлөлт

Та тодорхой нөхцөл байдалд болон урьдчилсан мэдэгдэлгүйгээр Үйлчилгээг (эсвэл түүний аль нэг хэсгийг) түр зуур, бүрмөсөн түр зогсоох, бүрмөсөн устгах эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан таны өгсөн хэрэглэгчийн агуулгыг бүхэлд нь, эсвэл мэдэгдэлгүйгээр устгах боломжтой гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. , дараахь шалтгааны улмаас (онцгой байх албагүй): (а) эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн эсхүл зөрчсөн бусад гэрээ, удирдамж, (b) хууль сахиулах байгууллага, бусад төрийн байгууллагуудын хүсэлт, (c) хүсэлт; (d) таны үйлчилгээнүүдээс (мөн түүний аль нэг хэсэг) зогсоох, эсхүл материаллаг өөрчлөлт, (д) техникийн болон аюулгүй байдлын асуудал, асуудлууд, (е) идэвхгүй байх хугацаатай, болон / эсвэл (g) хуурамч эсвэл хууль бус үйл ажиллагаанд оролцуулах үйл ажиллагаа. Бүх шалтгаанаар дуусгавар болгохыг бид өөрсдөө шийдэх болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд бид таны бүртгэл эсвэл үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг цуцлах тохиолдолд бид болон гуравдагч этгээдээс хариуцлага хүлээхгүй болно.

 

Татгалзах тухай

Медбүүкийн сүлжээ, хөтөлбөр, үйлчилгээ болон медбүүкийн контентууд зэргийг хэрэглэх боломжтой, хэрэгжүүлэх эсвэл таамаглах тухай ямар нэгэн батлан даалт байхгүй. Сая дурдсанаар хязгаарлагдалгүйгээр, бид ил тодоор татгалзаж байна, ил тодоор цухуйлгаж байна, үйл ажиллагаа, зах зээлийн эрэлттэй байдлын баталгаа, тодорхой зорилгын тохиромж, ашиглалт болон зөрчил, худалдан авах ашиглах ажиллагаанд ашиглах зэрэг багтана. Медбүүк сүлжээ, service, медбүүкийн контент таны хэрэгцээ шаардлага хангасан эсвэл тасалдалгүй хүрч байх, нууцлал аюулгүй байдал, алдааг бид батлан даахгүй. Бид үйлчилгээний үнэн зөв байдал, хамрах цаг хугацаа, бүрэн бүтэн байдал эсвэл service-ээр дамжуулж авч байгаа контентын найдвартай байдал зэргийг батлан даахгүй. Манай service-г ашиглаж ямар нэгэн мэдээлэл өгөгдөөгүй, аман, бичигдсэн хэлбэрийн ямар нэгэн батлан даалтыг олж авсан контентийн найдвартай байдалыг бид хариуцахгүй ашиглавал өөрийн эрсдлийг даана. Та медбүүк сүлжээн дээр бусад хэрэглэгчтэй харилцаанд орсон байдлаа дангаараа хариуцна. Бид хэрэглэгчдийн шалгах эсвэл контентын өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй. Бид эрүүл мэндийн зөвлөгөөгөөр хангадаггүй мөн бид ямар нэгэн бүтээгдхүүн, бүтээгдхүүний хэрэглэгч, эмчилгээ, туршилтууд, эмч нар, мэргэжилтнүүд болон санал хүсэлтийг онцолдоггүй.

Хариуцлага

Ямар ч тохиолдолд биднээс болон манай холбогдох захирлууд, албан хаагчид, ажилчид, гэрээт ажилтнууд, агентлагууд, ивээн тэтгэгчид, лиценз эзэмшигчид эсвэл бусад хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд Медбүүк Сүлжээ, Services буюу Медбүүк агуулгыг бий болгох, хөгжүүлэх, хүргэхэд оролцдог аливаа этгээдэд хариуцлага хүлээхгүй. Эдгээр Нөхцөлтэй холбогдуулан ашиглах, эсхүл ашиглах боломжгүй, ашигласнаас учирсан хохирол (үүнд хязгаарлалтгүй, гэнэтийн, учирсан хохирол, хувийн гэмтэл / хууль бусаар амь үрэгдэх, алдагдсан ашиг, алдагдсан мэдээлэл, эсхүл бизнесийн тасалдалаас үүдсэн хохирол орно). Медбүүк Сүлжээ, Services буюу Медбүүк контентыг ашиглах, баталгаат хугацаа, гэрээ, бусад хууль ёсны дагуу үйлчилгээг ашиглахтай холбоотойгоор тантай харилцаж, харилцаж байгаа бусад хүмүүстэй харилцаа холбоо, харилцан үйлчлэлээс ашиглах мөн манай лиценз эзэмшигчид, манай ханган нийлүүлэгчид эсвэл үйлчилгээнд дурдсан гуравдагч этгээдэд ийм хохирол учирч болзошгүй талаар зөвлөж байна. Бид, манай лиценз эзэмшигчид, ханган нийлүүлэгчид эсвэл Үйлчилгээнд дурдсан гуравдагч этгээд таны Үйлчилгээг ашиглах эсвэл буруугаар ашиглах, ашигласнаас үүдсэн хүний ​​амь нас, авиа зэрэг гэмтэлд бид хариуцлага хүлээхгүй. Таны үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой үүссэн аливаа нэхэмжлэлийг ийм үйл явдал тохиолдсон өдрөөс хойш 1 жилийн дотор гаргаж өгөх ёстой. Энэхүү Нөхцөлд заасан арга хэмжээ нь онцгой бөгөөд зөвхөн эдгээр нөхцөлд тусгайлан зааж өгсөн тохиолдолд хязгаарлагдана. Дээр дурьдсан хохирлын хязгаарлалт нь бид болон та хоёрын хооронд хийсэн хэлэлцээрийн үндэс суурь юм.

Нөхөн төлбөр

Та бидний болон холбогдох албан тушаалтнууд, захирлууд, ажилтнууд, агентлагууд, лиценз эзэмшигчид, ханган нийлүүлэгчид, аливаа нэхэмжлэл, үйл ажиллагаа, шаардлага, өр төлбөр, тооцоог ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр, боломжийн хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлээс хамгаалж, няцаах, нөхөн төлөх эрхтэй. Төлөвлөгөө, Сүлжээний үйлчилгээ, үйлчилгээ, тариалангийн контентэд нэвтрэх, ашиглах, эсвэл эдгээр нөхцлийг зөрчсөний улмаас үүнтэй холбогдсон зөрчил орно.

Процедур болон зохиогчийн эрхийн төлөөлөгчтэй танилцана уу

Хэрэв та Медбүүк Сүлжээ доторх аливаа материал нь таны зохиогчийн эрхийг зөрчиж байгаа гэдэгт итгэж байвал, та манай зохиогчийн эрхийн төлөөлөгчтэй холбоо барьж, дараахь мэдээллийг гаргаж авна уу.

 • Зөрчсөн гэж үзэж зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийг тодорхойлох. Ажлаа тайлбарлана уу, ажлын зөвшөөрөлтэй хувилбарын хуулбар эсвэл байршлыг (жишээ нь, URL) оруулаарай.
 • Зөрж байна гэж үзэж байгаа материал болон түүний байршлыг тодорхойлох. Материалыг тайлбарлаж өгнө үү, түүний URL хаяг эсвэл бусад мэдээллийг холбогдох мэдээллийг бидэнд өгнө үү.
 • Таны нэр, хаяг, утасны дугаар ба (хэрэв байгаа бол) и-мэйл хаяг.
 • Энэхүү материалыг ашигласан гэж гомдол гаргасан нь зохиогчийн эрхийг эзэмшигч, түүний төлөөлөгч, эсвэл хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй гэдэгт итгэж байгаагаа мэдэгдэж байна.
 • Таны өгсөн мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд "худал мэдүүлэг" гэсэн тохиолдолд та зохиогчийн эрх эзэмшигч бөгөөд та зохиогчийн эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.
 • Зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гарын үсэг буюу цахим гарын үсэг нь эквивалент.

Энэхүү вэбсайттай холбоотой зохиогчийн эрхийн асуудлаарх манай агент дараахь зүйлийг хийж гүйцэтгэнэ.

Зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл түүний нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий этгээдээс дээр дурдсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд гаргасан мэдэгдэл нь хангалттай мэдэгдэл гэж тооцогдохгүй бөгөөд материал, үйлдэл зөрчиж байгаа баримт, нөхцөл байдлын бодит мэдлэгийг бидэнд өгөхгүй эсвэл илэрхий байна. Бид давтан зөрчил гаргасан хэрэглэгчийн тодорхойлсон бүртгэлийг цуцалж болно.

Өөрчлөлт

Бид өөрсдийн үзэмжээр аль ч үйлчилгээ, Дүрс агуулга эсвэл эдгээр нөхцлийг өөрчлөх, түр зогсоох, цуцлах эрхийг бид зөвхөн өөрсдийнхөөрөө хадгална. Хэрэв бид эдгээр нөхцлийг материаллаг байдлаар өөрчлөх юм бол бид Медбүүк Сүлжээ доторх ийм өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх болно. Эдгээр Нөхцлийг өөрчилсний дараа Үйлчилгээнд хандах эсвэл ашиглах үйлдлийг үргэлжлүүлэх замаар та өөрчлөгдсөн Нөхцлийг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Хэрэв өөрчлөгдсөн Нөхцөлүүд танд таалагдахгүй бол та Медбүүк Сүлжээ болон үйлчилгээг ашиглахаа нэн даруй зогсоохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

Гэрээг гүйцээнэ үү

Вэбсайт дээр тусгайлан заасан "хууль ёсны мэдэгдэл" -д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд эдгээр нөхцлүүд (Медбүүк Сүлжээ нууцлалын бодлогыг оруулаад) нь Медбүүк Сүлжээ-ийг ашиглах (болон өмнөх ашиглалт) -тай холбоотой таны болон Медбүүк болон Медбүүк-ийн хоорондох бүхэл бүтэн гэрээ бөгөөд үйлчилгээ ба Медбүүк агуулгатай холбоотой байна.

Эдгээр Нөхцөлүүд нь Медбүүк, Медбүүк болон та Медбүүк Сүлжээ ба Үйлчилгээний талаархи бүхэл бүтэн, онцгой ойлголт, тохиролцоог бүрдүүлж байгаа бөгөөд эдгээр Нөхцөлүүд нь Медбүүк, Медбүүк болон та тухайн үеийн хооронд хийсэн бүх аман, бичгээр хийсэн ойлголцол, тохиролцоог орлуулж, солино.

 

 

Даалгавар

Та эдгээр нөхцлийг хууль ёсны дагуу, өөр хэлбэрээр, урьдчилан бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэх, шилжүүлэх боломжгүй. Эдгээр нөхцлийг зөвшөөрөлгүйгээр олгох, шилжүүлэх аливаа оролдлого хүчин төгөлдөр бус бөгөөд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Бид эдгээр Нөхцөлүүдийг өөрийн үзэмжээр ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр шилжүүлж, шилжүүлж болно. Дээр дурдсан нөхцлийг дагаж мөрдвөл эдгээр нөхцлүүд нь талууд, тэдний өв залгамжлагчид, зөвшөөрөгдсөн даалгаврын үр шимийг дагаж мөрдөнө. Цаашилбал, бидний хэн ч эдгээр нөхцөлд тусгасан эрхийг ашиглаж болно.

Мэдэгдэл

Энэхүү Нөхцөлд оруулсан материалын өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллийг багтаасан, шаардагдах аливаа мэдэгдлүүд, бусад мэдээллийг бичгээр өгөх бөгөөд: (i) биднээр дамжуулан цахим шуудангаар (бүртгэлийн бүртгэлд багтсан имэйл хаяг бүрт); эсвэл (ii) Медбүүк Сүлжээ дотор байрлуулах замаар. Цахим шуудангаар хийсэн мэдэгдлийн хувьд хүлээн авсан огноог тухайн мэдэгдлийг дамжуулсан өдөр гэж тооцно.

Татгалзах зүйл байхгүй

Энэхүү нөхцөлийг дагаж мөрдөхгүй байх нь бидний тэрхүү эрх, заалтыг цаашид хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөхгүй. Эдгээр нөхцөлүүдэд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд энэхүү нөхцөлүүдийн дагуу аливаа аль нэг арга хэрэгслийг хэрэгжүүлэх нь энэхүү нөхцөлүүдээс бусад арга замаар хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй.

Амьдрах

Эдгээр Нөхцөлүүдийн бүх заалтууд нь Үйлчилгээ болон Медбүүк агуулгад нэвтрэх, ашиглах лицензээс бусад тохиолдолд таны Медбүүк Сүлжээ account-г устгаснаар амьд үлдэнэ.

Холбоо барих

Хэрэв танд Үйлчилгээ эсвэл эдгээр Нөхцөлтэй холбоотой асуулт байгаа бол, эсвэл танд санал хүсэлт өгөхийг хүсч байвал МедбүүкCustomerSupport@Медбүүк.net хаягаар бидэнтэй холбоо барина уу. Санал хүсэлт, зөвлөмжийг илгээснээр та үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор ашиглах санал, хүсэлт дээр оюуны өмчийн эрхийн онцгой, нэг удаагийн, эргэлт буцалтгүй, нөөц ашигласны төлбөргүй лицензийг танд өгнө.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2019 оны 5-р сарын 7.