© MedBook.mn. 2011-2023
Хандив өгч бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн танд баярлалаа. Хандивын данс: 3000030101 Капитрон банк /Нээлттэй ном/
Академи Нөхөн төлбөр: Төлбөрийн шинэ загварууд

Нөхөн төлбөр: Төлбөрийн шинэ загварууд

MACRA, MIPS, APM болон багцалсан төлбөрүүд
Энэхүү сургалтын мэдээлэл нь өндөр чанартай, хямд өртөгтэй эмчилгээнд хамрагдсан эмч, эмнэлгийн ажилчдыг урамшуулах зорилготой Medicare & Medicaid Services Centers (CMS) -ийн боловсруулсан шинэ төлбөрийн загваруудын талаар тайлбарлах болно. Та практикт хамгийн сайн тохирох загварыг хэрхэн сонгохыг сурах болно; дүрэм, тайлагнах шаардлага, онооны систем гэж юу вэ; боломжит урамшуулал, шийтгэл гэж юу вэ. Төлбөрийн загварууд хэрхэн өөрчлөгдөж, ирээдүйд юу хүлээж байгааг та мэдэх болно. Энэ сургалтанд дараахь ажил орно.
• Төлбөрийн загварт чанартай санаачлагыг хөгжүүлэх;
• Меритэд суурилсан урамшууллын систем (MIPS);
• MIPS-ийн оноо;
• Төлбөрийн өөр загварууд (APMs) ба дэвшилтэт APMs; ба
• Багцалсан төлбөр.
ЭХЛҮҮЛЭХ С.1
5 сэдэв
Сэдэв. 1 Төлбөр дэх чанарын санаачлага
Эмч нар яагаад уламжлалт төлбөрийн систем үйлчилгээнээс өвчтөний эмчилгээний тодорхой үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор боловсруулсан чанарын хэмжилтийг ашигладаг систем рүү шилжиж байгааг олж мэдэх болно.
Сэдэв. 2 MIPS нь эмч нарын хувьд юу гэсэн үг вэ?
Эмч нар Меритэд суурилсан урамшууллын систем (MIPS) гэсэн дөрвөн үндсэн ангилал бүхий холбогдох урамшуулал, торгуулийн системийн талаар олж мэдэх болно.
Сэдэв. 3 MIPS онооны тухай гүн ойлголттой болох
Энэ бүлэг нь эмч нарт дөрвөн ангиллын MIPS-ийн онооны нарийн төвөгтэй байдлыг ойлгох бөгөөд тэдэнд хамгийн хэрэгтэй оноог тогтооход тусална.
Сэдэв. 4 Төлбөрийн өөр загварууд
Эмч нар том бүлгүүд, ACOs эсвэл эмнэлгүүдийн эмч нар ихэвчлэн ашигладаг төлбөрийн өөр хувилбар (APMs) ба дэвшилтэт APM загваруудын шаардлагууд, хэмжилтийн талаар олж мэдэх болно.
Сэдэв. 5 Багцын төлбөр улам бүр хүлээн зөвшөөрөгдсөөр байна
Энэ бүлэгт эмч нарыг илүү багцалсан төлбөрийн загварыг хөгжүүлэх хүчин чармайлттай болгох, хэрхэн ажилладаг, давуу болон сул талуудын талаар мэдээлэх болно.
Бэлтгэсэн
М.Бүтэнбаяр
М.Бүтэнбаяр
Мэдрэл судлал, Мэдрэлийн их эмч