© MedBook.mn. 2011-2023
Хандив өгч бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн танд баярлалаа. Хандивын данс: 3000030101 Капитрон банк /Нээлттэй ном/
Академи Эмнэлгийн практик болон хууль

Эмнэлгийн практик болон хууль

Хууль эрх зүйн гэрээ, зохион байгуулалтын хэлбэр

Эмч нар анагаах ухааны үндсэн хууль эрх зүйн асуудлууд, түүний дотор анагаах ухааны практик байгуулах боломжтой хуулийн этгээд, эмч нарт нөлөөлөх гол хууль тогтоомж, бусад чухал хууль эрх зүйн асуудлууд дээр үндэс суурь олж авах болно.

Энэ сургалт дараахь орно.

  • Эмнэлгийн практикийг зохион байгуулах эрх зүйн хэлбэр ба тус тусын давуу болон сул талууд
  • Эмнэлгийн практикт нөлөөлдөг гол хууль тогтоомжууд, үүнд эмчийн өөрөө хандах журмыг зохицуулдаг Оддын хууль, Эрүүл мэндийн эсрэг хууль, Худалдан авсан хуурамч нэхэмжлэлийн тухай хууль, HIPAA, эмчийн нээлттэй төлбөрийн хөтөлбөр (Нарны гэрлийн хууль) орно.
  • Өр зээлийн гэрээ болон бусад хэлбэрийн гэрээг багтаасан бизнесийн гэрээ

Шалгасан: Роберт А. Бернштейн, Эск., ХХК, Морристаун, Нью Жерси

ЭХЛҮҮЛЭХ С.1
6 сэдэв
Сэдэв. 1 Эмнэлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын эрх зүйн хэлбэр
Байгууллагын эрх зүйн хэлбэрийг хэрхэн үнэлэх, татварын хууль бүр эмнэлгийн практикт хэрхэн нөлөөлдөг талаар.
Сэдэв. 2 Эмчийн практикт нөлөөлөх гол дүрмүүд
Луйвар, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн тойм. HIPAA, Эдийн засгийн болон клиник эрүүл мэндийн эрүүл мэндийн мэдээллийн технологи (HITECH) зэрэг өвчтөний эрх, хувийн нууцыг хамгаалах журам.
Сэдэв. 3 Эмнэлзүйн лабораторийн сайжруулалт, аюулгүй байдал, хүртээмж болон бусад дүрэм журам
Лабораторийн шинжилгээ хийлгэх эмнэлгийн журам. Эмнэлзүйн лабораторийн сайжруулалтад болон нэмэлт өөрчлөлт.
Сэдэв. 4 Өрийн гэрээ
Мөнгө зээлэхэд тулгарч буй нөхцөлүүд. Баталгаа, барьцаа хөрөнгө, урьдчилгаа торгууль, бөмбөлөгийн төлбөртэй танилцах нь зээл авах явцыг хөнгөвчлөх болно.
Сэдэв. 5 Зай хуваах зорилгоор түрээслэх болон бусад хууль эрх зүйн гэрээ
Оффисын орон зайг хэрхэн зөв тодорхойлж, түрээслэх нөхцлийг таатай болгож, асуудал үүсгэхгүй байх.
Сэдэв. 6 Гэрээ болон эрх зүйн хэлэлцээр
Бизнесийн гэрээнд анхаарах гол асуудлууд.
Бэлтгэсэн
М.Бүтэнбаяр
М.Бүтэнбаяр
Мэдрэл судлал, Мэдрэлийн их эмч