© MedBook.mn. 2011-2023
Хандив өгч бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн танд баярлалаа. Хандивын данс: 3000030101 Капитрон банк /Нээлттэй ном/
Академи Эмнэлгийн ажлын байран дахь бэлгийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх

Эмнэлгийн ажлын байран дахь бэлгийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх

Зохисгүй зан авирыг тодорхойлох, түүнд хариу өгөх
Энэхүү сургалт нь эмнэлгээс эхлээд жижиг практик хүртэлх өргөн хүрээтэй анагаах ухаанд бэлгийн хүчирхийллийн талаарх өргөн хүрээний асуудлыг авч үзэх болно. Иймэрхүү тохиолдлууд нь хувь хүн, институтэд хор хөнөөл учруулж болзошгүй боловч эдгээр тохиолдлуудыг арилгах, багасгах алхамууд байдаг. Энэ сургалтанд дараахь ажил орно.
• Бэлгийн дарамтын талаархи хууль ёсны тодорхойлолтыг тодорхойлох
• Энэ зан үйлийг зохицуулах ажил олгогчийн үүрэг
• Анагаах ухаанд тохиолддог тохиолдлын цар хүрээ, тархалт
• Бэлгийн дарамтын талаар мэдэгдэж, хариу өгөх алхамууд
• Эмнэлгийн ажлын байран дахь зохисгүй зан авираас урьдчилан сэргийлэх

 

ЭХЛҮҮЛЭХ С.1
5 сэдэв
Сэдэв. 1 Бэлгийн дарамт гэж юу вэ?
" Бэлгийн дарамт" гэсэн нэр томъёог өргөн ашиглаж, ойлгодог. Хууль эрх зүйн тодорхойлолт, онцлогийг мэдэх нь чухал юм.
Сэдэв. 2 Бэлгийн дарамт, цар хүрээ, тархалт
Бэлгийн дарамт нь бусад салбартай харьцуулахад эрүүл мэндийн салбарт арай өөрөөр илэрдэг боловч суурь хүчин зүйлүүд нь нийтлэг байдаг.
Сэдэв. 3 Бэлгийн дарамтанд хариу өгөх
Баримт бичгээс эхлээд мөрдөн байцаах ажиллагаанд шилжих хүртэл ажлын байран дахь ослын байдалд хариу арга хэмжээ авах хэд хэдэн алхам байдаг.
Сэдэв. 4 Бэлгийн дарамт дахь ажил олгогчдын үүрэг
Гомдол гаргахад ажил олгогчид - том эмнэлэг эсвэл бие даасан дадлага туршлагаас үл хамааран тодорхой үүрэг хүлээдэг.
Сэдэв. 5 Эмнэлгийн ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх
Байгууллагууд мэргэжлийн бэлгийн дарамтыг эхлэхээс нь өмнө зогсооход туслах хэд хэдэн алхамыг хийж болно.
Бэлтгэсэн
М.Бүтэнбаяр
М.Бүтэнбаяр
Мэдрэл судлал, Мэдрэлийн их эмч