© MedBook.mn. 2011-2023
Хандив өгч бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн танд баярлалаа. Хандивын данс: 3000030101 Капитрон банк /Нээлттэй ном/
Академи Эмч нар эмнэлэгт яг яаж ажилладаг юм бол

Эмч нар эмнэлэгт яг яаж ажилладаг юм бол

Эмнэлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн давуу ба сул талууд
Энэхүү сургалтанд эмнэлгийн ашигт ажиллагааны бүтэц, арга хэрэгслийг авч үзэх болно; эмнэлгийн удирдлага эмч нартай хэрхэн уялдаж байгааг; эмч, эмнэлгийн хоорондын харилцааны бэрхшээл; ашгийн болон ашгийн бус эмнэлгүүдийн хоорондын ялгаа, эдгээр нь эмч нарт хэрхэн нөлөөлж байгааг; эмч нарын эмнэлэгт ажиллуулах хандлага, цаашдын чиг хандлага. Энэ сургалтанд дараахь ажил орно.
• Эмнэлгүүдийн өмнө тулгарч буй бэрхшээлүүд
• Эмч, эмнэлгийн хоорондын харилцаа өөрчлөгдөж байна
• Эмнэлэг дэх нөхөн олговрын болон бүтээмжийн зорилтууд
• Эмнэлгүүд ашиг орлогыг хэрхэн олж авдаг
• Эмч нарын эмнэлгүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах
• Эмнэлгийн удирдлагад шилжих
ЭХЛҮҮЛЭХ С.1
6 сэдэв
Сэдэв. 1 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тулгамдсан асуудал
Энэ бүлэгт эмнэлгүүдийн хяналт, шалгалтын хэлбэр, санхүүгийн дарамт, бэрхшээлийг тодорхойлсон болно.
Сэдэв. 2 Эмнэлэг / Эмчийн харилцаа хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ
Эмч нар олон жилийн турш эмнэлгүүдийн эмч нартай хийсэн ажлын харилцаа хэрхэн өөрчлөгдсөн, ажил эрхэлж буй эмч нар эмнэлгийн шатлалд хэрхэн нийцэж, эмчтэй ажиллах горим өөрчлөгдсөн, өнөө үед эмч ажил эрхлэх нь ямар утгатай болохыг судлах болно.
Сэдэв. 3 Эмнэлэгт ажиллаж буй эмч нар
Эмч нар эмнэлгийн ажил эрхлэлтийн давуу болон сул талууд, эмнэлэгт суурилсан дадал хэвшил нь эмнэлгийн тусламжийн хүрээнд хэрхэн хэрэгжиж байгаа, бүтээмжийн зорилт, эмнэлгийн бүтцэд багтсан нөхөн олговрын талаар мэдээлэл авах болно.
Сэдэв. 4 Эмнэлгийн бүтэц, ашигт байдал
Энэ бүлэгт эмнэлгийн гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг, ашгийн болон ашгийн бус эмнэлгүүдийн ялгаа, эмч нарт энэ нь юу гэсэн үг болохыг тайлбарлах болно.
Сэдэв. 5 Эмнэлгийн удирдлагатай уялдаж ажиллах
Энэ бүлэгт эмч нарыг зорилгодоо нийцүүлэх, эмнэлгийн уялдаа холбоог сайжруулах арга зам, эмчийн манлайллыг хэрхэн хөгжүүлэх талаар эмнэлгүүдийн тулгамдаж буй бэрхшээлүүдийг авч үзэх болно.
Сэдэв. 6 Эмнэлэг, эмч нарын ирээдүй
Энэ бүлэгт ACO-д хийсэн өөрчлөлт, багц төлбөр, бусад зохицуулалт дээр үндэслэн эмнэлгүүдийн цаашдын чиглэлийг авч үзэх болно.
Бэлтгэсэн
М.Бүтэнбаяр
М.Бүтэнбаяр
Мэдрэл судлал, Мэдрэлийн их эмч