© MedBook.mn. 2011-2024
Хандив өгч бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн танд баярлалаа. Хандивын данс: 3000030101 Капитрон банк /Нээлттэй ном/
Академи Эмнэлгийн ёс зүй

Эмнэлгийн ёс зүй

Бэрхшээлтэй шийдвэр гаргах
Энэхүү сургалтын мэдээлэл нь эмнэлгийн дадлагын явцад гарч болзошгүй ёс зүйн асуудлаар шийдвэр гаргахад тань туслах болно. Эндээс та ёс суртахууны чухал элементүүдийг хэрхэн олж мэдэх, хувилбаруудыг хэрхэн авч үзэх, шийдэл хэлэлцээр хийх, өвчтөний үнэт зүйлийг мэдрэмтгий байлгах талаар сурах болно. Та байнга гарч ирдэг ёс зүйн эмзэглэлийг хянаж, өвчтөний эмчилгээнд нөлөөлж болох шинэ асуудлын талаар олж мэдэх болно. Энэ сургалтанд дараахь ажил орно.
• Эмнэлгийн ёс зүй яагаад чухал вэ, суурь зүйл
• Эмнэлгийн ёс зүй цаг хугацааны явцад хэрхэн хөгжсөн
• Анагаах ухаанд ёс зүйн шийдвэр гаргах долоон алхам
• Өнөө үед эмч нарт тулгарч буй нийтлэг ёс зүйн бэрхшээл
• Шинээр гарч ирж буй ёс зүйн асуудал
ЭХЛҮҮЛЭХ С.1
5 сэдэв
Сэдэв. 1 Эмнэлгийн ёс зүй гэж юу вэ, яагаад энэ нь чухал вэ?
Эмнэлгийн ёс зүй нь чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагааны олон чиглэлтэй байж болох эмнэлзүйн хэргийг шалгаж үзэхэд хэрэгтэй. Эмчийн ёс зүй нь эмчийн хүнд хэцүү нөхцөлд юу хийхээ шийдэхэд тусалдаг.
Сэдэв. 2 Эмнэлгийн ёс зүйн түүх
Эмнэлгийн ёс зүй нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгдсөн. Энэ бүлэгт өөрчлөлтүүд хэрхэн явагдаж байгааг, эмч нар эмнэлгийн ёс зүйн шийдвэр гаргахдаа ямар хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатайг харуулсан болно.
Сэдэв. 3 Эмч нар ёс зүйн шийдвэрийг хэрхэн гаргадаг вэ
Ёс суртахууны шийдвэр гаргах зөв арга бол баримтыг цуглуулах, сонголтуудыг авч үзэх, шийдэл хэлэлцээр хийх, өвчтөний үнэт зүйлийг мэдрэх мэдрэмжийг хадгалах зэрэг үе шатуудыг агуулдаг.
Сэдэв. 4 Эмч нарт тулгардаг нийтлэг ёс зүйн мухардмал байдал
Эмч нар өвчтөнүүдийг эмчлэх явцад байнга ургадаг зарим ёс зүйн төөрөгдлийн талаар олж мэдэх бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх оновчтой арга зам болоход нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг олж харах болно.
Сэдэв. 5 Ёс суртахууны асуудал
Опиоидын тархалт, эрүүл мэндийн үйлчилгээний өртөг зэрэг олон ёс зүйн шинэ нөхцөл байдал үүсч байна. Эмч нар эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Бэлтгэсэн
М.Бүтэнбаяр
М.Бүтэнбаяр
Мэдрэл судлал, Мэдрэлийн их эмч